labirintia - ilustracje do mapy

Mapa, plan parku tematycznego – Labirintia. Każdy element wykonany wektorowo.