Karykatura krowy Milka

Maroc, czyli karykatura krowy Milka. Rekonstrukcja z pamięci.